Zapraszamy do kolejnej edycji Szkoły z Klasą 2.0! Warto do nas dołączyć:

  • pokazujemy jak używać nowych technologii w mądrej edukacji;
  • czynimy szkołę ciekawszą dla młodych ludzi;
  • uczymy uczniów i nauczycieli współpracy;
  • umożliwiamy wymianę doświadczeń z uczestnikami z całej Polski;
  • wspieramy nowoczesne i skuteczne nauczanie poprzez pracę metodą projektu edukacyjnego, uczenie innych, odwracanie lekcji i sztukę wystąpień publicznych.

To już piąta edycja programu Szkoła z Klasą 2.0 i 13-ta odsłona akcji Szkoła z Klasą. W tym roku hasłem przewodnim działań programowych będzie „Czytamy i odkrywamy”. Skupimy się na rozwijaniu kompetencji czytania i analizy różnych tekstów, samodzielnego dochodzenia do wiedzy i do rozwiązań. Pokażemy uczniom, jak na różne sposoby odkrywać świat i ćwiczyć wytrwałość w dążeniu do celu.

Od 2010 roku Szkoła z Klasą skupia się na mądrym i przemyślanym wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy szkolnej. Rozwija u uczniów samodzielne i krytyczne myślenie, uczy odpowiedzialnie i z poszanowaniem praw autorskich korzystać ze źródeł, czytać ze zrozumieniem, analizować i selekcjonować informacje. Pomaga wykorzystywać wiedzę w praktyce i bezpiecznie korzystać z internetu. Uczy pracy zespołowej, współpracy ze społecznością lokalną, a także rozwija umiejętność wystąpień publicznych.

W każdej szkole w programie bierze udział Zespół 2.0, złożony z dyrektora i minimum trojga nauczycieli dowolnego przedmiotu. Jeden z nauczycieli zostaje szkolnym koordynatorem, którego zadaniem jest opieka nad całością działań w szkole. Wszyscy członkowie Zespołu 2.0 biorą aktywny udział w programie: realizują swoje zadania i opisują je na platformie e-coachingowej oraz wspólnie planują działania i zmiany, które będą chcieli wprowadzić w danym roku szkolnym. Opisy zamieszczane na platformie Szkoły z Klasą 2.0 są dokumentacją pracy uczestników.

Aby przystąpić do programu, w pierwszym kroku rejestracji zgłaszają się szkoły (instytucje), a dopiero w następnym, rejestrują się uczestnicy (dyrektorzy, koordynatorzy i nauczyciele). Uczestnik będzie mógł zarejestrować się do programu wybierając swoją szkołę, jeśli jej zgłoszenie zostanie zaakceptowane po zaksięgowaniu opłaty rejestracyjnej szkoły.

Serdecznie zachęcamy – dołączcie do programu!