Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji programu! Sprawdźcie, jakie wyzwania przygotowaliśmy dla doświadczonych szkół.

W tym roku dla szkół, które były z nami w programie w ubiegłych latach, przygotowaliśmy nowe zadania, które są odpowiedzią na zgłaszane przez Państwa potrzeby, oczekiwania i sugestie.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2013/2014 doświadczone szkoły będą, zamiast debat, organizowały Targi 2.0, które pozwolą wszystkim uczniom w szkole poznać praktyczne zastosowanie zasad wypracowanego w szkole Kodeksu 2.0. To nie będzie już dyskusja nad samymi zapisami, dotyczącymi np. prawa autorskiego, czy bezpieczeństwa w sieci. W ramach Targów 2.0 uczniowie przygotują i przeprowadzą ćwiczenia uczące konkretnych umiejętności związanych z wybraną zasadą.

Jednak największe zmiany przygotowaliśmy dla Państwa w drugim semestrze. Nauczyciele wybiorą jedną z czterech ścieżek edukacyjnych:

 1. Odwrócona lekcja
 2. Uczymy innych
 3. Uczniowskie Forum Naukowe
 4. Projekt edukacyjny

Każda ze ścieżek opiera się na regularnej pracy nowoczesnymi i sprawdzonymi metodami nauczania, które aktywizują i włączają uczniów w proces uczenia się oraz rozwijają w młodych ludziach konkretne umiejętności: samodzielnego uczenia się, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, pracy w grupie i publicznego prezentowania efektów pracy w ciekawy i angażujący publiczność sposób.

 1. „Odwrócona lekcja” to zupełnie nowe podejście do nauczania, zmieniające tradycyjny sposób myślenia o pracy nauczyciela i ucznia. Badania pokazują, że nauczanie i uczenie się może być skuteczniejsze, jeśli uczniowie nową wiedzę będą gromadzić wykorzystując to, co już wiedzą i potrafią. Rolą nauczyciela jest stworzenie im szansy i czasu na poszukiwanie osobistych sposobów poznawania nowych treści. Wymaga to od nauczyciela rezygnacji z pozycji wszystkowiedzącego, w całości odpowiedzialnego za efekt i kierującego procesem, na rzecz roli przewodnika, pomocnika, tłumaczącego, pośredniczącego i wspierającego uczących się. Nauczyciel przestaje być jedynym źródłem informacji dla ucznia, ale mimo to nie zmniejsza się jego wpływ na przebieg procesu uczenia się/nauczania. Uczniowie pracujący metodą „odwróconej lekcji” są bardziej zaangażowani i mają większą satysfakcję z pracy.
 2. Metoda „uczymy innym”, podobnie jak odwrócona lekcja, wymaga zmiany myślenia o nauczaniu, w którym to nauczyciel przekazuje uczniowi wiedzę. W „uczymy innych” uczniowie sami opracowują lekcję, po to, aby to, czego się nauczyli przekazać i pomóc zrozumieć innym. Ich uwaga jest skierowana na skuteczność w prezentowaniu wiedzy, a nie gromadzeniu jej dla siebie. Uczeń, który przyjmuje rolę nauczyciela, zdobywa wiedzę niejako „przy okazji”. Samodzielne poprowadzenie zajęć wymaga od uczniów nie tylko wcześniejszego opanowania materiału, ale też przemyślenia sposobu pracy z potencjalnymi odbiorcami. Taka forma zadania pozwala rozwinąć umiejętności komunikacji, prezentacji i przekazywania wiedzy w prosty i zrozumiały sposób. Najważniejszym argumentem przemawiającym za proponowaniem uczniom takiej aktywności jest uzasadnione przekonanie, że ucząc innych uczniowie sami gromadzą znaczące doświadczenia edukacyjne.
 3. Celem realizacji ścieżki Uczniowskie Forum Naukowe jest ćwiczenie przez uczniów prezentacji, rozumianych jako wystąpienia publiczne. Inspiracją do stworzenia tej ścieżki stały się popularne konferencje TED, podczas których znani ludzie ze świata nauki, kultury, polityki wygłaszają krótkie prezentacje na temat swoich osiągnięć, odkryć, wyników badań i spostrzeżeń. Przedstawianie wyników własnej pracy jest umiejętnością niezbędną w dzisiejszym świecie. Opanowanie sztuki autoprezentacji podnosi pewność siebie i wzmacnia poczucie własnej wartości. Zwiększa szanse ucznia na osiągnięcie sukcesu w szkole, ale także poza szkołą, a w przyszłości może stać się istotnym kapitałem osobistym na rynku pracy.
 4. Projekt edukacyjny to metoda, którą od lat promujemy w Szkole z klasą. Obserwujemy ogromne korzyści, jakie czerpią z realizacji projektu sami uczniowie, nauczyciele oraz całe szkoły. Również w tym roku nie rezygnujemy z tej metody pracy. Projekt jest jedną ze ścieżek, jaką oferujemy nauczycielom z doświadczonych szkół. Projekt różni się od tradycyjnych zajęć szkolnych. Stawia na samodzielność uczniów, ponieważ to oni (nie nauczyciel) zbierają i opracowują dane potrzebne do wykonania projektu. Sami decydują, jakie źródła wybrać, jak pracować i jak przedstawić efekty swojej pracy. Projekt propaguje pracę zespołową, uczy współpra¬cy w grupie oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Uczy też działań systematycznych, długotrwałych, wy¬magających planowania i koordynacji.

W tegorocznej edycji przewidzieliśmy również nowe zadania dla dyrektorów z doświadczonych szkół:

 1. Zapraszamy inne szkoły
  Podczas tego zadania dyrektor zaprasza inne szkoły, które chciałyby zobaczyć, jak można ciekawiej i skuteczniej uczyć różnych kompetencji i przedmiotów z wykorzystaniem TIK.
 2. Spacer edukacyjny TIK
  Wybór tego zadania wiąże się z wprowadzeniem w szkole zwyczaju systematycznej obserwacji sposobów wykorzystania nowych technologii na lekcjach różnych przedmiotów, ale także przerwach i zajęciach pozalekcyjnych.
 3. Szkoła otwartych zasobów
  Dyrektor dba, by cała społeczność szkolna w świadomy i przemyślany sposób korzystała z otwartych zasobów edukacyjnych, a także współtworzyła materiały, których będą mogli używać inni odbiorcy.

Uczniom z kolei zaproponujemy na blogach 6 odznak na blogach, w tym 2 nowe:

semestralne (mają znaczenie dla Certyfikatu 2.0):

 • niebieska „Uczymy się z TIK” – zdobywana I semestrze;
 • zielona „Aktywnie z TIK” – zdobywana w II semestrze;

Całoroczne (nie mają wpływu na Certyfikat 2.0, ale wzmacniają aktywność uczniów na innych polach związanych z programem):

 • fioletowa „Tworzymy materiały edukacyjne”;
 • czerwona „Aktywnie komentujemy”;
 • żółta „TIKamy lokalnie”;
 • pomarańczowa „Otwarty blog”.

Wierzymy, że nowe zadania w Szkole z klasą 2.0 pomogą Państwu zaangażować uczniów w proces uczenia się, Wam samym wzbogacić warsztat pracy, a dzięki temu podwyższyć jakość pracy szkoły. Nasze doświadczenie pokazuje, że prawdziwa zmiana w sposobie myślenia o wykorzystaniu nowych technologii w edukacji, dokonuje się w szkołach, które uczestniczą w programie kilkukrotnie. Dzięki temu proces ten ma szansę trwać, nauczyciele mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą, a uczniowie rozwijania kluczowych kompetencji na miarę XXI wieku.

Zapraszamy do udziału!