Program Uczniowie z klasą realizowany był w dwóch edycjach przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundację Agory, przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Po cyklu akcji, które służyły głównie poprawie jakości pracy szkoły i wprowadzaniu nowych metod nauczania i były adresowane do nauczycieli, w nowym programie daliśmy uczniom szansę na samodzielny wybór tematów i realizację projektów edukacyjnych w trzech dziedzinach: Badam świat, Jestem twórcą, Pomagam innym.

Zadania uczestników

W programie brały udział szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Zgłoszenie do programu wiązało się z utworzeniem w szkole zespołów uczniowskich (co najmniej jeden), które miały pomysły na własne projekty edukacyjne nawiązujące tematyką do wskazanych przez organizatorów obszarów. Opiekę nad projektem realizowanym przez uczniów sprawował nauczyciel, którego zadanie polegało na obserwacji i wspieraniu poczynań podopiecznych.

Zespoły uczniowskie prezentowały swoje działania na blogach – przedstawiały skład zespołu, plan pracy, harmonogram, sposób podziału zadań, relacjonowały przebieg poszczególnych etapów projektu, a na koniec opisywały prezentację projektu w szkole. Oprócz prowadzenia dokumentacji na blogu, uczniowie raz w tygodniu pisali komentarze na trzech blogach rówieśników z innych szkół (system losował co tydzień nowe blogi do skomentowania) oraz prowadzili dyskusje i wymieniali uwagi na forum dla uczestników.

Nauczyciele – opiekunowie również mieli możliwość prowadzenia własnych blogów. Choć nie był to wymóg programu, z takiej możliwości skorzystało w obu edycjach 500 nauczycieli.

Wsparcie uczestników

W naszej akcji uczniom doradzali eksperci, między innymi: Magdalena Fikus z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, Aleksander Wolszczan – odkrywca pierwszego układu planetarnego poza Układem Słonecznym, Paweł Jaskanis – dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, Leszek Kołakowski – filozof, Janina Ochojska – Polska Akcja Humanitarna, Jerzy Owsiak – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Maria Holzer – Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Piotr Pawłowski – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Jacek Bożek – założyciel, Klub Gaja, Jacek Michałowski – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Andrzej Wajda – reżyser, Piotr Łazarkiewicz – reżyser, Teresa Starzec – Fundacja Atelier, Zofia i Zbigniew Wójcik – Grupa Teatralna Bronisze, Artur Czesak z Instytutu Języka Polskiego PAN.

Dodatkowym wsparciem dla uczniów w II edycji programu byli nauczyciele – uczestnicy I edycji, którzy tworzyli „lożę praktyków” i na łamach prowadzonych blogów odpowiadali na pytania i motywowali uczniów poprzez komentarze na blogach uczniowskich. Równolegle z tymi działaniami, moderatorzy programu systematycznie czytali doniesienia na uczniowskich blogach, podpowiadali, gdzie szukać dodatkowych informacji, jak prawidłowo opisać materiał, dbali o przestrzeganie netykiety zarówno na poziomie komentarzy na blogach jak i publikacji na forum, tworzyli recenzje najciekawszych uczniowskich projektów, podtrzymywali na duchu. Na stronie internetowej prowadzili sondaże internetowe, umieszczali wskazówki i podpowiedzi ekspertów.

Uczestnicy – zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mieli dostęp do biblioteki materiałów pomocniczych, stworzonych na potrzeby wcześniejszych programów Szkoły z klasą. Tutaj najbardziej przydatne były wskazówki opracowane dla sprawności Ago.

Efekty programu

W sumie, w dwóch odsłonach programu udział wzięło 30 tys. uczniów, którzy przeprowadzili 5929 projektów!

„Badam świat”

Badacze świata umieszczali w Internecie opisy eksperymentów i odkryć, badali i dokumentowali historię najbliższego otoczenia, zbierali materiały, stare przedmioty, opisywali i fotografowali zabytki, spisywali biografie bliskich i sąsiadów, zajmowali się gwarą, legendami.. Inni obserwowali niebo, albo śledzili zmiany pogody, tropili zwierzęta i hodowali rośliny.

„Jestem twórcą”

Twórcy bawili się w teatr, kręcili filmy, urządzali wystawy i festyny. Sami pisali scenariusze, przygotowywali scenografię i występowali w roli aktorów; pisali wiersze, rzeźbili, malowali, fotografowali, redagowali szkolne gazetki.

„Pomagam innym”

Społecznicy odwiedzali szpitale i hospicja, oddawali krew, opiekowali się zwierzętami, pomagali kolegom w nauce, organizowali kiermasze, aukcje i loterie, a uzyskane pieniądze przeznaczali na szlachetne cele.