Początki…pomysł na Akcję

Powinniśmy sobie jako społeczeństwo postawić pytanie, co znaczy dobra edukacja. Potrzebna jest narodowa debata i ruch społeczny, który wesprze proces zmian. Publiczna szkoła to bowiem rzecz zbyt poważna, by zostawić ją w rękach tylko szkół. Wydajemy na szkoły ciężkie pieniądze, a powinniśmy jeszcze więcej, ale musimy wiedzieć, że wydajemy je sensownie. W nowoczesnych demokracjach popularne jest słowo accountability – rozliczalność oświaty. Tę akurat modę chcemy przenieść na polski grunt. Musi dojść do świadomości społecznej, że dobra szkoła to taka, która szykuje nie tyle do egzaminu, ile do życia w wymagającym świecie XXI wieku. Potrzebny jest rozmach, wyobraźnia, ciężka praca. Szkoła musi się uczyć. Manifest Akcji>>>

W naszej akcji stawiamy na szkołę myślenia, poznawania, zapału, wytrwałości, radości i twórczości. Nie kucia na pamięć, ale autentycznej nauki. Jacek Strzemieczny o Akcji>>>

Program Szkoła z klasą ruszył w 2002 r. Kiedy pomysłodawcy debatowali nad koncepcją Akcji, nie zdawali sobie sprawy, jakie rozmiary ona przybierze. Optymistycznym założeniem było, że do programu przystąpi nie więcej niż 300 szkół. Tymczasem rzeczywistość przerosła marzenia. Do pierwszej edycji programu zgłosiły się 4424 szkoły!

Patronat nad Akcją objął Prezydent Aleksander Kwaśniewski. Inauguracja>>>

Sześć zasad Szkoły z klasą

  1. Szkoła dobrze uczy każdego ucznia.
  2. Szkoła ocenia sprawiedliwie.
  3. Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat.
  4. Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości.
  5. Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat.
  6. Szkoła przygotowuje do przyszłości.

Każdej z zasad odpowiadał zestaw zadań

Realizacja programu w szkołach

Szkoły, które zgłosiły udział w programie otrzymywały od organizatorów materiały (Przewodnik po zadaniach Szkoły z klasą, plakat edukacyjny) oraz stronę internetową w portalu www.gazeta.pl.

W ciągu kilku miesięcy roku szkolnego szkoły musiały zrealizować 6 zadań Szkoły z klasą i przedstawić efekty pracy w sprawozdaniach na stronie internetowej – wizytówce szkoły.

Po wejściu do akcji szkoła przeprowadzała wśród nauczycieli, uczniów i rodziców ankietę Jaka jest nasza szkoła?. Nauczyciele organizowali naradę i wybierali zestaw zadań, który szkoła miała realizować – po jednym zadaniu do każdej z sześciu zasad edukacji , które lansowaliśmy w naszej akcji. W swoim wyborze nauczyciele uwzględniali wyniki ankiety oraz potrzeby i specyfikę szkoły. O wyborze zadań informowano uczniów i rodziców. Często wybierano zadania, które wskazywały na słabsze punkty szkoły lub takie, które dotykały spraw, które szkoła już wcześniej doskonaliła i zamierzała kontynuować rozwój tych obszarów.

Do każdego zadania wybierano w szkole zespół zadaniowy – nauczycieli, którzy odpowiadali za jego realizację. W miarę możliwości w zespołach pracowali także uczniowie i ich rodzice (w szkołach ponadgimnazjalnych udział uczniów był obowiązkowy). Zespół planował pracę, inspirował innych nauczycieli, porozumiewał się z sekretariatem akcji i przygotowywał sprawozdanie z pracy nad zadaniem. Zadania Szkoły z klasą realizowano od września do kwietnia.
Podstawą zaliczenia przez organizatorów wykonania poszczególnych zadań przez szkoły były sprawozdania zespołów zadaniowych wpisane w specjalnie opracowane formularze zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Tytuł Szkoły z klasą

O tytuł „z klasą” starało się w ciągu trzech lat ok. 6,5 tys. szkół. Otrzymało go blisko 5 tys. szkół – niemal co piąta podstawówka i prawie co trzecie gimnazjum. W niektórych miastach szkoły poza akcją stanowiły mniejszość. Szkoły z klasą otrzymały dyplomy poświadczające uzyskanie tytułu, kilkaset z nich otrzymało je z rąk Prezydenta Kwaśniewskiego (relacja w GW ze spotkania w Pałacu Prezydenckim 12 października 2004 r.)