Polski Komitet ds. UNESCO, w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przekazał polską nominację dla Szkoły z klasą 2.0, do nagrody UNESCO Króla Hamada bin Isa Al-Khalifa.

Od 2005 roku UNESCO przyznaje nagrodę za wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, ufundowaną przez królestwo Bahrajnu. Co roku nagroda ta przyznawana jest za działalność organizacji pozarządowych, instytucji lub osób indywidualnych, skupiającą się na kreatywnym użyciu TIK, wzbogacającym proces uczenia się i nauczania. W tym roku dwójka laureatów wyłoniona zostanie spośród organizacji, których projekty i działania wspomagają wychowanie młodzieży do odpowiedzialnego, globalnego obywatelstwa cyfrowego.

Laureaci Nagrody UNESCO Króla Hamada zostaną ogłoszeni po weekendzie majowym. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie 16 maja w siedzibie UNESCO, w Paryżu.

Jesteśmy zaszczyceni nominacją. W imieniu całego Zespołu Szkoły z klasą chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do niej i wspólnie z nami pracują na rzecz poprawy polskiej edukacji.