Właśnie rusza kolejna, już druga, edycja konkursu Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się w Warszawie organizowanego przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. 

Celem konkursu jest wskazanie najlepszych przestrzeni edukacyjnych z punktu widzenia architektury, estetyki i funkcjonalności ułatwiającej proces uczenia się i sprzyjającej rozwojowi społeczności szkolnych, przedszkolnych i lokalnych.

Do konkursu mogą być zgłaszane warszawskie obiekty oddane do użytkowania, zaliczające się do kategorii, w których przyznawane będą nagrody:

  1. Przedszkola,
  2. Szkoły podstawowe,
  3. Szkoły ponadpodstawowe.

Do konkursu zgłaszać można, zarówno cały obiekt, jak i jego część. Zgłoszenia trwają do 31 marca 2017 r.

Szczegóły dotyczące konkursu oraz jego regulamin znajdują się na stronie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Źródło informacji i grafiki: Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy