Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazeta Wyborcza” serdecznie zapraszają szkoły z całej Polski i wszystkich poziomów edukacyjnych do kolejnej edycji Szkoły z klasą 2.0. Program będzie trwał przez cały rok szkolny 2012/2013.

Nasz program wyprzedza zapowiadaną przez władze cyfryzację szkoły, a dotychczasowe doświadczenia Szkoły z klasą 2.0 były i są wykorzystywane w procesie wprowadzania TIK do polskiej edukacji.

Program skierowany jest do nauczycieli i dyrektorów wszystkich poziomów edukacyjnych, którzy widzą potrzebę kształtowania u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu, selekcji informacji oraz twórczego wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i którzy są przekonani, że ich stosowanie może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji. Szkoła z klasą 2.0 zbiera i upowszechnia dobre praktyki związane z użyciem TIK do aktywizacji uczniów, poprawy szkolnej komunikacji, wzmocnienia współpracy nauczycielskiej i uczniowskiej.

Co zapewniamy?

 • stałą pomoc metodyczną i merytoryczną moderatorów i ekspertów;
 • dostęp do platformy e-coachingowej – przestrzeni wymiany doświadczeń i cyfrowej biblioteki materiałów edukacyjnych i dobrych praktyk oraz wirtualnych pracowni przedmiotowych objętych opieką ekspertów;
 • bezpłatne szkolenia, warsztaty oraz konferencje dla nauczycieli i dyrektorów;
 • pomoc techniczną dla szkół;
 • prowadzimy debaty (z udziałem przedstawicieli rządu: MEN i MAiC, a także ekspertów międzynarodowych) na kluczowe tematy;
 • odwiedziny reporterów Gazety Wyborczej w najaktywniejszych szkołach;
 • Certyfikaty 2.0 dla szkół, które wykonają wszystkie zadania w programie.

Co dzieje się w szkole?

 • w programie bierze udział cała szkoła – Dyrektor, szkolny koordynator (wybrany spośród nauczycieli) zainteresowani nauczyciele i uczniowie;
 • w trakcie pierwszego semestru szkoły wypracowują Kodeksy 2.0 (zasady korzystania z nowych technologii w uczeniu się i nauczaniu). Nauczyciele wprowadzają Kodeksy do codziennej pracy szkolnej, prowadząc zajęcia wymagające wykorzystania wybranych zasobów i narzędzi;
 • w drugim semestrze nauczyciele i uczniowie realizują projekty edukacyjne z użyciem nowych technologii, uczące samodzielności, krytycznego myślenia, kreatywności i współpracy;
 • szkoły podsumowują pracę i osiągnięcia uczniów i nauczycieli organizując Szkolne Festiwale 2.0.

W roku szkolnym 2012/2013 tematem przewodnim programu będzie WSPÓŁPRACA 2.0. Nauczyciele wraz z koordynatorem programu i dyrektorem szkoły stworzą Zespół 2.0. Będą także współpracować z nauczycielami tego samego przedmiotu z całej Polski w wirtualnych pracowniach przedmiotowych. Znajdą w nich pomoce naukowe, materiały, scenariusze lekcji. Nad pracowniami czuwać będą opiekunowie doświadczeni w poprzednich edycjach programu. Każda z pracowni będzie miała też patrona-eksperta.

Szkołom, które brały udział w programie w latach ubiegłych, proponujemy nowe zadania. Doświadczeni uczestnicy skupią się na testowaniu i tworzeniu materiałów edukacyjnych. Powstaną sieci wymiany dobrych praktyk przedmiotowych oraz ponadprzedmiotowych, w których nauczyciele wystąpią w roli ekspertów. To źródło dodatkowej satysfakcji: będą pracować nie tylko dla siebie, ale i dla całej polskiej szkoły.

Specjalne zaproszenie kierujemy do wszystkich szkół podstawowych, które zgłaszały się do rządowego programu „Cyfrowa szkoła”. Jak pokazuje doświadczenie Szkół z klasą 2.0, najważniejsi we wprowadzaniu nowych technologii do edukacji są aktywni nauczyciele i dyrektorzy, którzy mają zapewnione stałe wsparcie merytoryczne i metodyczne. Pomożemy wykorzystać posiadane już w szkole zasoby i sprzęt, tak by nauka stała się ciekawsza, mądrzejsza i bardziej skuteczna.

Szkoła z klasą 2.0 (edycje 2010/2011 i 2011/2012) w liczbach:

 • 650 szkół (300 w pierwszej, 500 w drugiej edycji, niektóre brały udział dwukrotnie);
 • ponad 3500 aktywnych nauczycieli, dyrektorów i koordynatorów (w tym 2200 w drugiej edycji);
 • ponad 100 moderatorów i ekspertów aktywnie z nami współpracujących;
 • około 65 tysięcy uczniów zaangażowanych w akcję,
 • 2600 moderowanych blogów uczniowskich;
 • baza materiałów edukacyjnych wzbogacona o ponad 6000 dobrych praktyk nauczycielskich oraz 200 materiałów eksperckich;
 • szereg konferencji i warsztatów o TIK w edukacji dla ponad 2000 dyrektorów i nauczycieli;
 • blisko 80 najaktywniejszych nauczycieli przeszkolonych na przyszłych trenerów i moderatorów;
 • cztery debaty w „Gazecie Wyborczej” z udziałem międzynarodowych ekspertów na temat przyszłości szkoły i e-zasobów;
 • ponad 140 publikacji w „Gazecie Wyborczej” o akcji i przyszłości polskiej szkoły.
 • ponad 390 tysięcy stron internetowych wg Google’a wspomina o akcji Szkoła z klasą 2.0

Zapisy do programu będą możliwe do 15 października. Szkoły, które zgłoszą się przed początkiem roku szkolnego, uzyskają dodatkowe wsparcie merytoryczne od ekspertów w zakresie planowania pracy zespołu nauczycielskiego.

Uwaga! Szkołę do programu zgłasza dyrektor – dopiero po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego szkoły, możliwa jest rejestracja nauczycieli.

Dołączcie do grona aktywnych i nowoczesnych Szkół z klasą 2.0!